2012. szeptember 27., csütörtök

Nincs erdészeti üzemterv

A törvény szerint...... a Pilisi Parkerdőgazdaság is köteles lenne üzemterv alapján dolgozni - vagyis olyan terv alapján, amely szigorúan megszabja, mikor, hol, mennyi és milyen fát lehet kitermelni.

... ennek kialakításakor az érintett önkormányzatok (és azokon keresztül a civilek) bevonandóak a munkába és érvényesíteni kell a természetvédelmi érdekeket.
... az üzemterv nyilvános.

A valóságban


A probléma az, hogy erdőtagonként kerül meghatározásra az üzemterv és a tíz éves érvényesség miatt minden évben külön határozzák meg az egyes tagokra eső feladatokat - és még ezen belül is adódnak eltérések időjárási vagy egyéb okokból. A Pilisi Parkerdő nem teszi közzé az információkat az általa kezelt 65 E ha terület egészére nézve (ami érthető volna), de részleteiben sem ad információt, vagy ha mégis, akkor az nem egyezik a valóságos helyzettel.
A képen a Budakeszi környéki erdészeti körzetek láthatóak (a térkép innen való: erdőtérképek), az alábbi linken pedig megkereshetőek az aktuális erdészeti üzemtervek (?): erdőtervek kerületenként, fordított időrendi sorrendben
Aki meg akarja tudni, hogy Budakeszi környékén milyen üzemterv van érvényben az meg fog lepődni: nincs érvényes üzemterv, ugyanis a jelenleg hatályos üzemtervet még 2006-ban adták ki és mivel 10 évig érvényes, ennek kellene érvényben lennie még négy éven át.


Eltűnt Budakeszi!


Csakhogy az erdészeti körzetek között jelenleg nincs olyan, hogy Budakeszi körzet - tehát érvényes üzemterv sincsen. 


Megint törvénysértés?


Az üzemterv nyilvános kellene legyen. De jelenleg sehol sem elérhető - a NEBIH honlapján (lásd a fenti linket) ugyan van valami, de az nem az. A tervezést az idén végezte az erdészet, az egyik erdész információi szerint, ami azonban fölöttébb érdekes: ugyanis az üzemterv készítéséről nem értesítették az önkormányzatokat - ami törvénysértés lenne, ha megtörtént. Persze lehetséges, hogy nem történt ilyesmi és az erdész nem mondott igazat...

Mit tesz egy értelmes ember ilyen esetben?


Mondjuk rögtön az illetékes szervezetnél, a Pilisi Parkerdőnél érdeklődik és először megnézi a honlapjukat. Ott nincsen üzemterv, de még csak olyan jellegű hírek sincsenek, hogy melyik hónapban hol fognak dolgozni a parkerdő alvállalkozói. Ezután fölhívja őket telefonon. A központi számon nem adnak felvilágosítást, hanem az illetékes erdészethez irányítják az embereket. A PP Zrt honlapján még csak link sincsen az erdőtervet közzétevő NÉBIH oldalra, de a PP Zrt még arról sem tesz ki semmilyen közlést, hogy az üzemtervre nézve hol lehet érdeklődni, illetve mikor lesz esedékes az egyes területek üzemterveinek tárgyalása - ami persze nem törvényi kötelezettség, de a jóindulat jele volna. Az egész olyan, mintha az üzemterv létezését igyekeznének titkolni, nyilván azért, mert annak megalkotásába a civilek minden módon bele akarnának szólni, ami kényelmetlen volna az erdészet számára - nem mintha a civil véleményt érvényesíteni kellene. 

Nyilvánvaló - jobban mondva életszerű -, hogy az üzemterv eleve nem számonkérhető. Az erdészet igyekszik a fekete vágásokat eltüntetni a nagy egészben. Ennek oka leginkább az, hogy a fekete kitermelés olcsóbb, mivel nincs erdőpótlási kötelezettsége. Ha tehát az erdészet "természetben" akarna fizetni a munkásainak, akkor nyilván ez a legcélszerűbb megoldás. A favágóbrigád kivonul egy szürke, hajnali órán és gyorsan lerendez egy pár köbméteres fakivételt. Ez zajlik a PP Zrt teljes területén. Ezek a kitermelések követhetetlenek és persze törvénytelenek. 

A hivatalos közlés


Ezek után nézzük meg, milyen az az információ, amit a PP Zrt mégiscsak közzétesz - ki tudja miért, illetve miért ilyen teljesen valótlan adatokkal! Íme: A PP Zrt Budakeszi önkormányzathoz eljuttatott kommünikéje
Ebből a kummünikéből kiemelésre érdemes az első táblázat, amely szerint:
Az Önök községhatárában a következő területeken végzünk fakitermeléseket:
Mód
Hely
tag
részlet
törzskiválasztó gyérítés
Budakeszi
91
A
törzskiválasztó gyérítés
Budakeszi
91
B
törzskiválasztó gyérítés
Budakeszi
91
D
szálalás
Budakeszi
91
P
szálalás
Budakeszi
91
Q
szálalás
Budakeszi
91
R


Fényképezőgéppel a kezemben, egy kellemes kirándulás során ledokumentáltam, hogy ezután a közlés után hol mindenütt termeltek még a Pilis megbízottai. A táblázatban szereplő 91-es tagon kívül termeltek még a BP-i 16-os és 1-es tagban, továbbá a Budakeszi 13, 16, 19, 20, 51, 92-es tagokban (ezeket egy korábbi bejegyzésben már bemutattam).

Hirtelen


A cikkből az is kiderül, hogy a NÉBIH honlapján lévő üzemterv nem érvényes, mert a Budakeszi környékén érvényben lévő üzemtervet 2012-ben alkották meg. Miért, hogy erről senki sem tudott? Ez a közlés már mégiscsak igaz kellene legyen, elvégre egyenesen az erdészettől a helyi önkormányzati lapnak küldött hivatalos kommüniké és ebben már nincs miért kételkednünk, hogy törvénysértés történt. De nem csak az önkrományzat kizárásával történt üzemtervi tárgyalás törvényellenes: a hirtelen előkerülő üzemterv ugyanis érdekes módon négy évvel korábban születik, mint kellene! Ugyanakkor az üzemterv tárgyalására bejelentkező, részvételi szándékukat jelző civil szervezeteknek azt az információt adják, hogy az üzemtervet nem most tárgyalják, hanem négy év múlva.

Miért e sietség és ködösítés?


Miért tárgyalják idő előtt az üzemtervet, ráadásul a civilek kizárásával, ráadásul új erdészeti körzet megalkotásával? Nyilván van valami nagyon erős indoka ennek a teljesen törvényellenes eljárásnak. Amiként az is nyilvánvaló, hogy az erdészetnek érdekében állna, hogy a saját munkásait a fatolvajoktól megkülönböztető munkaruhában járassa, mi több: közérdekű információ lévén, kötelessége lenne az üzemtervek közzététele. Ennek ellenére a PP Zrt munkásai titokban, hajnali szürkületben, éppen fatolvajok gyanánt dolgoznak. Ezt egy korábbi blog-bejegyzésben illusztráltam, de azért itt is hangsúlyt kell kapjon, megemlítésre kell kerüljön. Miért dolgozik ilyen titokban a PP Zrt? Mi érdeke fűződhet ehhez a ködösítéshez? Józan ész ezt csak egy dologgal magyarázhatja: a kivágott erdők helyébe új erdőket kellene telepíteni. Ezt a költséget takarítja meg a PP Zrt azzal, hogy alvállalkozóin keresztül termeli le a fát - még akkor is, ha ezért cserébe csak minimális pénzt kap vissza.

Mi ez, ha nem hűtlen kezelés - az állami vagyon elherdálása?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése